Gia nhập VTC Online

 • Tuyển Trưởng nhóm Truyền Thông
 • Tuyển Trưởng nhóm Truyền Thông

  14-03-2013

  Chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch truyền thông tổng thể và chi tiết, lập tiến độ phân công, và giám sát thực hiện công việc cho nhân viên

 • Tuyển trưởng phòng phát triển kinh doanh
 • Tuyển trưởng phòng phát triển kinh doanh

  10-09-2012

  Tham mưu giúp việc cho Giám đốc Trung tâm Mạng Việt Nam (http://www.go.vn/) trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh, đề xuất các phương án phát triển kinh doanh mới hàng năm

 • Tuyển Trưởng Dự Án và nhân viên marketing
 • Tuyển Trưởng Dự Án và nhân viên marketing

  24-05-2012

  Với đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động và tài năng gồm hơn 500 thành viên cùng 5 văn phòng và chi nhánh trên toàn quốc, có các công ty thành viên tại các nước Đông Nam Á, Hàn Quốc, Trung Quốc... VTC Online đã, đang và sẽ mang sản phẩm của trí